Δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο και άκρως φιλόξενο εκπαιδευτήριο στην Νέα Πολιτεία Ευόσμου, ξεφεύγοντας από τα δεδομένα του Ελληνικού σχολείου, βασισμένοι στα πρότυπα που αναζητούσαμε εμείς από τους χώρους μάθησης όντας μαθητές. Οι αίθουσες διδασκαλίας μας είναι ευρύχωρες, τεχνολογικά εξοπλισμένες, με φυσικό φωτισμό και αερισμό. Τέλος, ο οριοθετημένος αύλειος χώρος μας είναι ο καταλληλότερος για την συσπείρωση σχέσεων μεταξύ των μαθητών και των μαθητριών μας, καθώς και για την αποσυμπίεσή τους από το απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών.